PDA

View Full Version : Danh sách quí ân nhân Gx. Thánh Giuse An Bình đợt 14nguyễn văn xuân
11-05-2012, 04:39 AM
Văn phòng đại diện
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh
V/V:Ân nhân đợt 14


TP Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 05 năm 2012


DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN ĐỢT 14
Chúng tôi: Văn phòng đại diện Gx. Đền Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên sau đây:

NHÓM THIỆN NGUYỆN tại USA
-Bà Maria Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: KenSingTong ST–USA. Ủng hộ số tiền: 1000 USD

-Ông bà Joseph Cao Quang Ánh và Têrêsa Hoàng Phương Hiếu
Địa chỉ: USA. Ủng hộ số tiền: 200 USD

NHÓM THIỆN NGUYỆN Bà Maria Trần Thị Liên Gx Bạch Đằng (Với danh sách sau đây):
- HĐ Đa Minh Liên Huynh Thánh Tự: 2.000.000 VNĐ
- Chị Huệ GX Bạch Đằng: 1.000.000 VNĐ
- Chị Thu Hồng GX Trung Chánh: 200.000 VNĐ
- Chị Hòa (shorp Hà) Trung Chánh: 1.000.000 VNĐ
- Nhóm Cô Dung (Chợ Phương Lâm): 900.000 VNĐ
Cộng: 5.100.000 VNĐ

NHÓM THIỆN NGUYỆN Bà Têrêsa Anna Nguyễn Thị Nhàn (Tam Hà Thủ Đức) Số tiền: 4.700.000 VNĐ

NHÓM THIỆN NGUYỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:
- Bà Maria Vũ Thị Phượng (Gx Lạc Quang) Số tiền: 100 USD

Tổng cộng số tiền quí ân nhân đợt 14 là: 1.300 USD và 9.800.000 VNĐ (một ngàn ba trăm Đôla và chín triệu tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Xin chân thành tri ân các nhóm thiện nguyện, quí ân nhân và thân hữu. Nguyện xin Thánh cả Giuse cùng Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban sức khỏe, hồng ân và hạnh phúc đến tất cả quí vị và Gia đình.


Xin đa tạ.
Mic. Nguyễn Văn Xuân