PDA

View Full Version : Mẹ ôm conhongbinh
12-05-2012, 06:37 AM
Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của tháng hoa, tháng kinh Đức Mẹ, đồng thời cũng đang sống trong tâm tình chuẩn bị cho : Ngày của Mẹ ( Mother's Day), xin giới thiệu nhạc phẩm "Mẹ Ôm Con" của nhạc sỹ Mai Phạm đã được tác giả khai thác một cách tài tình từ ý tưởng câu ca dao đã là tâm hồn Việt:" Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày"


Bài Hát:Mẹ Ôm Con
Nhạc: Mai Phạm
Thơ:Trần Mạnh Cường
Thể Hiện:Bích Hảo_Mai Phạm

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/MeOmCon_maipham_BichHao.mp3

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/MeOmCon.pdf

hongbinh
12-05-2012, 06:42 AM
Bài Hát:Mẹ Ôm Con
Nhạc: Mai Phạm
Thơ:Trần Mạnh Cường
Thể Hiện:Bích Hảo_Mai Phạm

http://www.youtube.com/watch?v=VtOwdguwMTc&feature=player_embedded

hongbinh
17-05-2012, 09:06 PM
http://gxthohoang.net/images/hinh/h/trang_16.jpg
Mời quý độc giả thưởng thức nhạc phẩm: Trăng 16 rất mượt mà của Nhạc Sỹ Mai Phạm
Nắng vàng mây bay lượn đầy trời
Đói quá làm sao mà ăn được
Hoa rừng gió núi biển dạt dào
Muốn bán mà chẳng ai mua.
Hàn Mặc TửBài Hát: Trăng 16
Nhạc: Mai Phạm
Thể Hiện: Bích Hảo
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/Trang16_maipham_ BichHao.mp3https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/Trang16_MaiPham.pdf

hongbinh
17-05-2012, 09:23 PM
Bài Hát: Trăng 16
Nhạc: Mai Phạm
Thể Hiện: Bích Hảo


http://www.youtube.com/watch?v=swgsHayC7wo&feature=youtu.be