PDA

View Full Version : Mẹ tôi và lời ruhongbinh
13-05-2012, 08:25 AM
Cùng thưởng thức giai điệu và ca từ rất đẹp của Đức Ông Phê Rô Nguyễn Quang nhân ngày của mẹ ( Mothe's day)

Bài Hát: Mẹ Tôi Và Lời Ru
Nhạc: Đức Ông Phê Rô Nguyễn Quang
Thể Hiện: Bích Vân


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/MeToiVaLoiRu_Dopheronguyenquang_BichVan.mp3

hongbinh
13-05-2012, 08:30 AM
Bài Hát: Tạ Ơn Tình Mẹ
Nhạc: Đức Ông Phê Rô Nguyễn Quang
Thể Hiện: Bích Vân-Bích Thảo-Bùi Nghĩa-Nguyễn Quang


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/TaOnTinhMe_BichVan_%20Dopheronguyenquang_Bich%20Thao_%20Bui%20Nghia_Nguyen%20Quang.mp3

hongbinh
13-05-2012, 04:14 PM
Bài Hát: Maria Mẹ Là Diễm Phúc
Nhạc: Đức Ông Phê Rô Nguyễn Quang
Thể Hiện: Bích Vân

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThanhCa/MariaMeLaDiemPhuc_Dopheronguyenquang_BichVan.mp3

hongbinh
14-05-2012, 05:47 PM
Bài Hát: Maria Mẹ Tuyệt Mỹ
Nhạc: Đức Ông Phê Rô Nguyễn Quang
Thể Hiện: Bích Vân_ Nguyễn Quang
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThanhCa/MariaMeTuyetMy_dopheronguyenquang_BichVan_NguyenQuang.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThanhCa/MariaMeTuyetMy_dopheronguyenquang_BichVan_NguyenQuang.mp3