PDA

View Full Version : Đôi nét về con người - GM Vinh Sơn Nguyễn Văn BảnDamsan
13-05-2012, 09:07 AM
http://www.youtube.com/watch?v=elzoOM0bX8c

Damsan
13-05-2012, 09:07 AM
http://www.youtube.com/watch?v=vHrFMohD_Yk&feature=relmfu

Damsan
13-05-2012, 09:08 AM
http://www.youtube.com/watch?v=qpHQJvCewow&feature=relmfu

Damsan
13-05-2012, 09:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=ZUt4FaVGfYQ&feature=relmfu