PDA

View Full Version : Chương trình Việt Ngữ (Đài Vatican hôm nay)vũng_nước
18-05-2012, 11:31 AM
Chương trình Việt Ngữ
(Đài Vatican hôm nay)


http://209.172.44.13/vaticanradio-ca.org/webcast/vietnamita_1.mp3

* Link tự thay mới mỗi ngày