PDA

View Full Version : Bài hát theo chủ đề ngày, tuần...gioanha
26-05-2012, 12:30 PM
Đã chuyển đến các Phụ Mục sau:


Thánh Ca đã soạn theo chủ đề Thánh Lễ Năm C 2013 (https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=291)
Thánh Ca đã soạn theo chủ đề Thánh Lễ Năm C 2012 (https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=292)

.