PDA

View Full Version : Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”JB.Lưu Hùng Vương
02-06-2012, 08:08 AM
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201206/Logo GLV new.jpg

Tổng giáo phận Tp. HCM
Ban Giáo lý
Trung Tâm Mục Vụ, 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM
Đt: 08. 3911 8404 -Email:giaolygpsg@gmail.com


THÔNG BÁONhân dịp mừng lễ thánh Anrê Phú Yên, quan thầy Giáo lý viên,
Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”
với các sinh hoạt cụ thể sau:

1. Ngày giáo lý viên: Chúa Nhật 15/7/2012, tại một giáo xứ trong giáo hạt, dành cho các giáo lý viên trong giáo hạt gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.2. Học hỏi: diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu (16-20/7/2012), mỗi ngày từ 18g30 – 20g20 tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận. Tùy theo nhu cầu, mỗi giáo lý viên có thể chọn tham dự một trong 8 khóa ngắn hạn sau:
• Lời Chúa trong Cầu nguyện do Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist. hướng dẫn;
• Lời Chúa trong Thánh lễ do Đức Ông Borgia Trần Văn Khả hướng dẫn;
• Lời Chúa trong Giáo lý do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn;
• Lời Chúa trong Cuộc sống do Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB hướng dẫn;
• Một số hình thức hoạt động trong giáo lý do Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT hướng dẫn;
• Giáo dục đức tin là đồng hành do Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN hướng dẫn;
• Tiến trình dự tòng do Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT hướng dẫn.
• Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt do Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB hướng dẫn (Thầy Gioan Nguyễn Thanh Phương, OP: Giới thiệu Chúa Giêsu cho trẻ em đường phố; Lm. F.X Nguyễn Minh Thiệu SDB: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người di dân; Lm. Quang Uy CSsR: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người lầm lỡ).
* Theo yêu cầu của học viên Ban Giáo lý sẽ cấp giấy chứng nhận sau khóa học cho học viên hiện hiện diện đầy đủ các buổi học.
3. Hội thảo: diễn ra vào sáng thứ Bảy (21/7/2012), tại TTMV, dành cho đại biểu giáo lý viên giáo xứ, gồm chia sẻ chủ đề và hội thảo xoay quanh vấn đề củng cố mối dây liên kết giữa Ban Giáo Lý GP với giáo xứ.
4. Đại hội: diễn ra vào chiều Chúa Nhật (22/7/2012), tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận, gồm diễn nguyện – thánh lễ - tôn vinh thánh bổn mạng. Trong thánh lễ có nghi thức tuyên hứa và cấp chứng nhận cho giáo lý viên các cấp.
Xin đăng ký tham dự theo mẫu PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ GIÁO LÝ và nộp lệ phí tại phòng D4 - Mục vụ giáo lý,
Trung Tâm Mục Vụ, số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM
Thời hạn ghi danh: từ 6/6 đến 7/7/2012 (hạn chót)
Lệ phí: Học hỏi: 50.000đ/giảng khóa
Đại hội: 50.000đ/người
Mọi chi tiết xin liên lạc địa chỉ email: giaolygpsg@gmail.com
hoặc điện thoại (gặp Cô Thúy): Vp. 08 3911 8404 từ 8g00 – 20g00 (thứ Hai – thứ Sáu)
từ 8g00 – 11g30 (thứ Bảy)
DĐ: 0165 2445 465

Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp.HCMTrưởng Ban
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ GIÁO LÝ
TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCMTừ ngày 15 – 22/7/2012Chủ đề: XIN NGÀI Ở LẠI VỚI CHÚNG CON
(x. Lc 24,29)
NGÀY GIÁO LÝ VIÊN - Chúa Nhật 15/7/2012
Thành phần: các giáo lý viên trong giáo hạt
Địa điểm: một giáo xứ trong giáo hạt

HỌC HỎITừ thứ Hai 16/7 đến thứ Sáu 20/7/201218g30 – 20g20
Thành phần tham dự
Giáo lý viên cho các đối tượng:
thiếu nhi, thiếu niên, dự tòng, hôn nhân và hoàn cảnh đặc biệt;
Các phụ huynh
quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình.
Các giảng khóa Giảng viên
Lời Chúa trong Cầu nguyện Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.cist.
Lời Chúa trong Thánh lễ Đức Ông Borgia Trần Văn Khả
Lời Chúa trong Giáo lý Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Lời Chúa trong Cuộc sống Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB
Một số hình thức hoạt động trong giáo lý Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT
Giáo dục đức tin là đồng hành Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN
Tiến trình dự tòng Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT
Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB

HỘI THẢOSáng thứ Bảy 21/7/20128g00 – 12g00
Thành phần tham dự
Đại biểu giáo lý viên giáo xứ:
1-3 đại biểu đại diện cho 3 tiểu ban: GL Phổ thông, GL Hôn nhân, GL Dự tòng
7g30 Đón tiếp – Khởi động
8g00 Khai mạc – Công bố Lời Chúa
8g10 Giới thiệu thành phần tham dự
8g15 Chia sẻ đề tài: Xin Ngài ở lại với chúng con
9g15 Giải lao
9g30 Họp nhóm theo giáo hạt: củng cố mối liên kết giữa Ban Giáo Lý giáo phận & giáo xứ
10g30 Tổng kết
11g30 Cơm trưa
12g00 Giải tán

ĐẠI HỘIChiều Chúa Nhật 22/7/201215g00 – 21g00
Thành phần tham dự
Tất cả các Giáo lý viên trong Tổng giáo phận Tp. HCM
14g30 Đón tiếp – Khởi động
15g00 Khai mạc
15g30 Diễn nguyện: Lời mời gọi của Tình Yêu
18g00 Thánh lễ: Ở lại trong Tình Yêu
Nghi thức tuyên hứa-cấp chứng nhận
19g30 Cử hành: Tình yêu đáp lại Tình Yêu
21g00 Kết thúc

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2012
PHẦN HỌC HỎITừ thứ Hai 16/7 – thứ Sáu 20/7/2012

1. Tên thánh, Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………
2. Mã số giáo lý viên (nếu có): ………………………………………………………………………
3. Nam: Nữ:
4. Ngày - tháng - năm sinh:5. Giáo xứ: ……………………………… Giáo hạt ………………………......................
6. Dòng tu: ….…………………………………………………………………........................
7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………….....
8. Điện thoại: ………….....………… Email: ………….................……………………….
9. Đăng ký tham dự: (1 trong 8 giảng khóa)
• Lời Chúa trong Cầu nguyện
• Lời Chúa trong Thánh lễ
• Lời Chúa trong Giáo lý
• Lời Chúa trong Cuộc sống
• Hoạt động trong giáo lý
• Giáo dục đức tin là đồng hành
• Tiến trình dự tòng
• Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt________________________________________________________________BIÊN NHẬNTên Thánh, Họ & tên: ..............................................................................................
Mã số học viên:.......................................................................................................
Số tiền: ..................................................................................................................
Ngày...............tháng .............năm 2012Ban Giáo lý ký nhận (Ghi rõ họ & tên)


Mục Vụ (http://tgpsaigon.net/taxonomy/term/327)

http://tgpsaigon.net