PDA

View Full Version : Chứng từ của ĐHY Tổng thư ký UB Công lý & Hòa Bình nói về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn ThuậnJB.Lưu Hùng Vương
13-06-2012, 07:34 AM
Chứng từ của ĐHY Tổng thư ký UB Công lý & Hòa Bình nói về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201206/4%20Bai%20chung%20tu%20cua%20DHY%20tong%20thu%20ky%20Cong%20ly%20va%20hoa%20binh%20noi%20ve%20DHY%20Phan%20xico%20xavie%20Nguyen%20Van%20Thuan%20vatican%20ngay%2012-6-2012.mp3