PDA

View Full Version : Ngài phải lớn lên - Clips hình ảnhCaohuong
26-06-2012, 03:27 AM
“Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa… Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông”.

Clips Hình Ảnh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương - Gp Ban Mê Thuột (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Giao-Xu-Hoi-Doan/Nhung-Sinh-Hoat-Mung-Le-Bon-Mang-Giao-Xu-Vinh-Huong-1710/)
Mp3: Ngài Phải Lớn Lên - Sáng tác: Ns. Thế Thông - Thể hiên: Ca đoàn Sao Mai
Cuộc Sống Tin Yêu - Thể hiện: Hoàng Sa


http://www.youtube.com/watch?v=-9uSr0740vA