PDA

View Full Version : Vầng trăng tuyệt vời (Ns. Trần Phương Đông)gioanha
28-06-2012, 04:20 AM
GIỚI THIỆU SÁNG TÁC MỚI
VẦNG TRĂNG TUYỆT VỜI
Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Phương Đông
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/VangTrang.bmp
download (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/VangTrang.bmp)