PDA

View Full Version : Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)hongbinh
16-07-2012, 09:22 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6258&d=1342448512

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)
Tác Giả: Chương trình TVTT
Chúa Nhật, 15 Tháng 7 Năm 2012 14:04
Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 1)

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/LeNghiVinhThangHongY.mp3