PDA

View Full Version : Cảm tạ Chúa ban cho con được bình anNganguyen
19-07-2012, 11:44 PM
cảm tạ chúa vì biết bao hồng ân chúa ban cho con , con chăng biết nối sao cho hết hồng ân mà chúa đó, con xin tất cả cho chúa luôn nhũng gì là của con , và có sắp tới con xin pho thác cho chúa mà thôi, con tin tưởng không gì mà chúa không làm được , chúa ơi! biết rõ con khi con cần gì , thi đẹp lòng chúa thì xin chúa thục hiện nơi con qua người con gaepj gõe nha chúa .Amen

Nganguyen
20-07-2012, 11:51 PM
cảm tạ chúa việc hôm nay con làm tuy thát bại , nhưng con vẫn cảm tạ chúa luôn , xin cho con lòng kiên nhẫn chờ đợi , con tin một ngày nào đó con sẽ đạt được kết quả tốt thôi phải không chúa ? như con tin vào lời chúa nói tin thì se được , tìm thì sẽ thấy ... nhưng chúa ơi! con tìm thấy rồi mà xin chưa được nè chúa ơi ? xin cho con biết kiên nhẫn xin thì con sẽ đuọc phải không chúa ? nhưng có một điều là đẹp ý chúa thì thì ban cho con nhu ý con xin. còn chúa thấy không đẹp lòng chúa thì xin cho con biết chập nhận cách vui vẻ nha chúa . Amen