PDA

View Full Version : Dân ca và Thánh cahongbinh
28-07-2012, 03:18 PM
Dân Ca Và Thánh Ca Bài Viết Của Hải Nguyễn

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/DanCaVaThanhCa.pdf

Sưu tầm trên net

hongbinh
28-07-2012, 09:27 PM
Lời Ca_ Hải Linh

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/LoiCa_hailinh.pdf

hongbinh
30-07-2012, 08:02 AM
Dành riêng cho các bạn có ý tưởng sáng tác ca khúc, hãy thử một lần đi các bạn, biết bao nhiêu người để đời vì viết lại được những cảm xúc bất chợt..

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TaiLieu/SangTacCaKhuc_hainguyen.pdf

sun particles
09-08-2012, 08:19 AM
Sun có thấy chi mô hey, hay là máy tính của Sun không hiện hình nữa