PDA

View Full Version : Xin làm nhiều mưa hoa (Ns. Trần Phương Đông)T Phương Đông
06-09-2012, 12:27 PM
Chuẩn bị cho Lễ kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10), PĐ xin được tặng ACE và các bạn bản nhạc Xin Làm Nhiều Mưa Hoa (bài này PĐ viết năm 1983, lúc còn dạy GL và sinh hoạt TN).

http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/XinLamNhieuMuaHoa.jpg