PDA

View Full Version : Năm Đức Tin - Logo Năm Đức Tin 2012 - 2013JB.Lưu Hùng Vương
11-10-2012, 10:10 AM
Ý Nghĩa của biểu tượng (logo) Năm Đức Tin:

Dấu hiệu này được biểu tượng qua một hình vuông, với con thuyền tượng trưng cho Giáo Hội, được trình bày như đang lướt trên những ngọn sóng. Dấu hiệu chính của con tàu là hình thánh giá được vẽ trên những cánh buồm trong bằng dấu hiệu rõ ràng tượng trưng cho Chúa Kitô (HIS). Đàng sau những cánh buồm là một mặt trời, hoà hợp với biểu tượng, dấu chỉ của Thánh Thể.
http://tonggiaophanhue.net/trangchu/images/stories/tin2012/thang102012/10102012nam.jpg
http://hdgmvietnam.org/

JB.Lưu Hùng Vương
15-10-2012, 11:38 AM
http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 01 (Custom).jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 02 (Custom).jpg

[http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 04 (Custom).jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 05 (Custom).jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 07 (Custom)_0.jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 03 (Custom).jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 08 (Custom).jpg

http://thanhlinh.net/sites/default/files/Documents/TongHop/Year Of Faith 09 (Custom).jpg

thanhlinh.net