PDA

View Full Version : Nhà Thờ họ đạo Vị Hưng - TP. Vị Thanh - Hậu Giangquytran
18-10-2012, 05:28 PM
NHÀ THỜ HỌ ĐẠO VỊ HƯNG
(Đang cập nhật giờ Thánh lễ)