PDA

View Full Version : Thư ngỏ (Gx Thánh Giuse An Bình - Gp Long Xuyên)



nguyễn văn xuân
21-10-2012, 01:28 PM
http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/TONG%20HOP/TNDMVNcopy.jpghttp://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/TONG%20HOP/ta.jpg