PDA

View Full Version : Cảm ơn của Vp. Đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình _Tp. Hồ Chí Minhnguyễn văn xuân
21-10-2012, 01:41 PM
Văn phòng đại diện
GX. ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2012

CHÂN THÀNH TRI ÂN

Chúng con: Văn phòng đại diện Gx. Đền Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:

Cha Đặc Trách và Ban Thường Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam
Số tiền giúp đỡ là: 50.000.000 VNĐ.( Năm mươi triệu đồng Việt Nam)

Chúng con xin chân thành tri ân Cha đặc Trách, BTV cùng HĐGD Đa Minh Việt Nam.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác lên Cha Đặc trách, BTV cùng Huynh đoàn.


Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
--------------------------------------------------------------
- Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình sáng nay. Cha xứ hết lòng cảm ơn và kính đa tạ.

nguyễn văn xuân
29-10-2012, 09:15 PM
Tâm Thư Tri Ân của Gx Thánh Giuse An Bình

http://i569.photobucket.com/albums/ss139/ng_v_xuan/2012.jpg