PDA

View Full Version : Xin chia sẻ bài hát " Ngước trông Mẹ từ bi"PhanNho
28-10-2012, 08:22 PM
Phannho xin chia sẻ bài " Ngước trông Mẹ từ bi" đến với quý ACE trong nhà Thánh Ca VN.

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhanNho/NguocTrongMeTuBi_pn.pdf

PhanNho
09-11-2012, 09:25 PM
PhanNho cáo lỗi cùng quý Anh Chị Em .Xin chỉnh lại một vài nốt nhạc trong bài " ngước trông Mẹ từ bi"
Xin cám ơn