PDA

View Full Version : Xin chia sẻ bài hát "Tung hô Vua Giê-Su"PhanNho
28-10-2012, 08:35 PM
Xin được chia sẻ bài "Tung hô Vua Giê- Su " đến quý ACE trong nhà Thánh Ca VN.

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhanNho/TungHoVuaGiesu_pn.pdf