PDA

View Full Version : Cung đàn ngợi ca - Thánh nữ Cecilia (Ns. Cao Thanh Hoàng)ThanhCaVN
08-11-2012, 03:23 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/CungDanNgoiCa(ThanhNuCecilia)_cth.pdf
Ghi chú:
Trong file PDF có đính kèm file MIDI và ENCORE, ACE có thể click chuột phải để mở hoặc lưu vào ổ cứng.