PDA

View Full Version : Alleluia - Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam (Ns. Cao Thanh Hoàng)ThanhCaVN
08-11-2012, 03:27 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/LeCacThanhTuDaoVietNamHalleluia_cth.pdf

Ghi chú:
Trong file PDF có đính kèm file MIDI và ENCORE, ACE có thể click chuột phải để mở hoặc lưu vào ổ cứng.