PDA

View Full Version : Chúa là Vua hiển trị Tv. 92 (Ns. Cao Thanh Hoàng)ThanhCaVN
08-11-2012, 03:45 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/LeKitoVuaB-ChuaLaVuaHienTri(Tv92)_cth.pdf


Ghi chú:
Trong file PDF có đính kèm file MIDI và ENCORE, ACE có thể click chuột phải để mở hoặc lưu vào ổ cứng.