PDA

View Full Version : Ân nhân Xây dựng Gx Thánh Giuse An Bình - Kinh F - Gp. Long Xuyênnguyễn văn xuân
13-11-2012, 05:22 PM
Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí Minh


TP Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 11 năm 2012

CHÂN THÀNH TRI ÂNVăn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
Bà Luật sư Trần Thị Thu Nguyệt Trưởng VP Luật sư Hoàng Luật thuộc Đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh. Hiện là Phó ban Tông đồ Bác ái Gx Lạc Quang, Gh. Hóc Môn, Gp Tp Hồ Chí Minh.
Số tiền ủng hộ là: 100.000.000 VNĐ.( Một trăm triệu đồng Việt Nam)
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến bà cùng gia đình.

Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
-------------------------------------------------------------

- Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình cùng ngày. Cha xứ hết lòng cảm ơn và kính đa tạ.