PDA

View Full Version : Chúa Nhật Mùa Vọng 4 Năm C - Xin phục hồi dân Ngài (Ns. Cao Thanh Hoàng)ThanhCaVN
19-11-2012, 04:16 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/MVC/CNMV04CXinPhucHoiDanNgai(Tv79)_cth.pdf

Ghi chú:
Trong file PDF có đính kèm file MIDI và ENCORE, ACE có thể click chuột phải để mở hoặc lưu vào ổ cứng.