PDA

View Full Version : Lễ ban ngày Giáng Sinh - Khắp cõi địa cầu (Ns. Cao Thanh Hoàng)ThanhCaVN
19-11-2012, 04:59 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoThanhHoang/MGS/GiangSinh-LeBanNgay-KhapCoiDiaCau(Tv97)_cth.pdf

Ghi chú:
Trong file PDF có đính kèm file MIDI và ENCORE, ACE có thể click chuột phải để mở hoặc lưu vào ổ cứng.