PDA

View Full Version : Giúp đỡ Encore !newstarv6
23-11-2012, 09:52 PM
Chào các anh chị trong 4rum !
Câu này em không biết nên đăng ở đâu trong 4rum nên mạo muộn đăng ở đây mong mọi người thông cảm.

Chuyện là em dùng Encore soạn lại mấy bài trong sách thánh ca cộng đồng nhưng có một số bài phần điệp khúc có bè ghi trên 2 khuông nhạc, phần phiên khúc thì chỉ còn 1 khuông nhạc.

Ví dụ là bài " Chúa đã sống lại "- Trang 316

Ai biết làm như vậy thì xin chỉ em cách làm với. Em cảm ơn trước !

dominico_dung
23-11-2012, 10:40 PM
Mặc nhiên, Encore sẽ cho hiển thị các khuông nhạc (Staves), nên Khi ký nhạc, phần nào chỉ cần 1 khuông - trong một số bài có bè khác cung, khác giọng,...- Bạn dùng chuột chọn khuông đó (đưa trỏ ra ngoài lề khuông -> click), kế đến chọn trê thanh "menu": "View" -> "Hide Staves".

Chúc Bạn thành công!