PDA

View Full Version : Tám mối phúc dành cho người giáo lý viênGia Nhân
26-11-2012, 05:28 PM
Tám mối phúc dành cho người giáo lý viên


http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/TuSachGiaoLyGP/GiaoLyPhoThong/02LeSinhHocCuuUoc_files/image002.gifhttp://gpquinhon.org

(http://gpquinhon.org)


1. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết lắng nghe học sinh của mình, đặc biệt là những em ưa thắc mắc, vì họ có được ĐÔI TAI CỦA ĐỨC KITÔ.

2. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhìn thấy nhu cầu của học sinh mình, nhất là của những em chẳng được ai quan tâm, vì họ có được ĐÔI MẮT CỦA ĐỨC KITÔ.

3. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết ăn nói dịu dàng với học sinh của mình, đặc biệt là với những em ngỗ ngược, vì họ có được MÔI MIỆNG CỦA ĐỨC KITÔ.

4. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết trìu mến học sinh của mình, đặc biệt là với những em bị nạn bạo hành gia đình, vì họ có được ĐÔI TAY CỦA ĐỨC KITÔ.

5. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết cầu nguyện cho học sinh của mình, đặc biệt là cho những em chưa biết Chúa, bởi vì họ có được TINH THẦN CỦA ĐỨC KITÔ.

6. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết tỏ lòng yêu thương học sinh của mình, đặc biệt là những em chẳng có nét nào đáng yêu, bởi vì họ có được CON TIM CỦA ĐỨC KITÔ.

7. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhẫn nại đồng hành với học sinh của mình, nhất là với những em thiếu được hướng dẫn về mặt tâm linh, bởi vì họ có được ĐÔI CHÂN CỦA ĐỨC KITÔ.

8. Phúc cho những Giáo lý viên nào biết kiên trì trong sứ mạng chia sẻ đức tin của mình, đặc biệt khi những nỗ lực của họ xem ra chẳng đi tới đâu, bởi vì họ có được SỰ HIỆN DIỆN ĐẦY NHÂN ÁI CỦA ĐỨC KITÔ và SỰ HIỆN DIỆN CỦA HỌ LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA.

(Sr. Marie Roccapriore, MPF. Quốc Anh chuyển dịch