PDA

View Full Version : Clips: Lời Nguyện Bên Máng CỏCaohuong
07-12-2012, 07:50 AM
Lời Nguyện Bên Máng Cỏ
Chúa ơi! Con phận cỏ rơm
Mọn hèn nhưng cố vàng ươm giữa đồng
Cọng rơm con rải tình nồng
Cho bừng lửa ấm, cho hồng con tim
Cọng rơm con dệt niềm tin
Để người hy vọng, biết tìm ánh dương
Cọng rơm con bện tình thương
Trải vào máng cỏ làm giường Chúa xưa
Chúa ơi! Đêm lạnh gió lùa
Cọng rơm thương kẻ còn chưa có nhà
Thương bao em bé không cha
Thương bao thân phận người già neo đơn..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jg6nwjH9exE
Cọng rơm tuy đã cũ sờn

Vẫn còn hơi ấm, vẫn còn khát khao!

Trời Đông vẫn một ánh sao!

Nguyện xin dẫn lối con vào mênh mông

Để con thắp ngọn nến hồng

Loan tin Con Chúa Hài Đồng viếng thăm...

Kẻ không nhà, trẻ thiếu người chăm

Người già cô lẻ năm canh tủi sầu...

Chúa thương những kẻ cơ cầu

Cọng rơm theo Chúa dám đâu lơ là

Thương người như thể thương ta

Chúa ơi, xin đổ chan hòa hồng ân!

Đêm xưa Con Chúa giáng trần...
Đêm Noel 2011

Vũ Thủy - gxdaminh.net