PDA

View Full Version : Hình ảnh hang đá nhà thờ Hòa Hưng 2012sixco
17-12-2012, 05:50 PM
chia sẻ với các bạn hình ảnh Hang Đá Nhà Thờ HÒA HƯNG 2012

Thân Mời các bạn đến Thờ Lạy CHÚA HÀI ĐỒNG và thị thực hình ảnh sống động (tại nhà thờ HÒA HƯNG), để biết và cảm nhận con THIÊN CHÚA Giáng Trần Kính yêu chúng ta nhé.http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8404_zps63e6a2c6.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8401_zps44dad71c.jpg

sixco
18-12-2012, 01:23 PM
Các góc cạnh khác nhau cuả Hang Đá Nhà Thờ HÒA HƯNG 2012

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8435_zpsf4a21193.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8428_zps7c306a08.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8427_zps754564ab.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8425_zps7fa3fed6.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8424_zps0683ac93.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8421_zps4878df1e.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8419_zpsda2fa0a1.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8418_zpsd667a645.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8416_zps5ed60aab.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8415_zpsbcc43b69.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8414_zps276064fb.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8412_zps7c05115f.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8411_zps5fcb4fbc.jpg

http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8413_zpsdacfe03b.jpg


Hình Toàn cảnh Hang Đá.


http://i1161.photobucket.com/albums/q513/sixcohoahung/hinh%20hang%20da/IMG_8409_zps59496ccf.jpg