PDA

View Full Version : Tại Sao Đức Trinh Nữ Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa ?Gia Nhân
07-01-2013, 09:11 PM
Tại Sao Đức Trinh Nữ Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa ?
http://tinmung.net/trang cua me maria/Cac-Le-Ve-Me/_Images/MeThienChua.jpgKhi người Công Giáo gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không có ý cho rằng Bà là Mẹ của Thiên Chúa Cha hay Mẹ từ trước muôn đời, nhưng Bà là Mẹ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trong thế gian này mang lấy thân xác con người. Ngài muốn đi vào lịch sử và ở với chúng ta mà không sợ bị lạc loài. Mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ giây phút đầu tiên khi Ngài đến trong cung lòng Maria (Bà thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần chứ không phải do thánh Giuse người cha nuôi của Ngài), do đó Bà đúng là Mẹ Thiên Chúa -Mẹ của Chúa Giêsu-. Dĩ nhiên không ai có thể chấp nhận điều này nếu như họ không tin rằng Chúa Giêsu mang hai bản tính vừa Thiên Chúa vừa nhân loại.Tuy mọi người đều tin yêu và sùng kính Đức Trinh Nữ Maria từ những thế kỷ đầu, và từ ngữ Hy Lạp "Theotokos" (Đấng cưu mang Thiên Chúa, là Đức Maria) được phổ biến từ rất sớm, nhưng Nestôriô (386-451) đã đưa ra một lạc thuyết, cho rằng:"Mẹ Maria không phải là mẹ của Thiên Chúa, chỉ là mẹ của một con người mà Con Thiên Chúa đã kết hợp với. Chúa Giêsu là hai con người khác nhau: một nhân loại và một Thiên Chúa". Dĩ nhiên ai cũng nhận thấy lạc thuyết này gây nguy hiểm cho Thần Học Cứu Độ, vì nếu Chúa Giêsu không thật sự là Thiên Chúa và không hoàn toàn là con người, sẽ thiếu đi phần cốt lõi trong hành động cứu độ tái hợp nhất Thiên Chúa và nhân loại , là điều mà chúng ta tin đã được hoàn thành bởi Chúa Giêsu, nên lạc thuyết này đã bị công đồng Êphêsô (431) lên án. Công đồng này xác định dứt khoát Đức Maria là "Mẹ Thiên Chúa" (GLGHCG 509), và được nhắc lại trong những công đồng sau đó, như Chalcedon (451) và Constantinople (533). (Thời gian này có một lạc thuyết tên là "Adoptionism" cho rằng Chúa Kitô được sinh ra như một người bình thường , sau đó được nhận là con Thiên Chúa ("adopted as God's son).

Giáo Lý về Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đã được xác định rõ ràng trong Thánh Kinh, dù không nói trực tiếp hay kêu đích danh. Ngôn sứ Isai tiên báo: "Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en". (Is 7:14) ; Sứ thần Gabriel nói với Maria: " Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su..." (Lc 1:31-33) ; Lời chúc mừng đầy ngạc nhiên với ơn Chúa Thánh Thần của bà Elisabet: "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?" (Lc 1:43). Thánh Phaolô viết: "Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật," (Gl 4:4).

Tóm lại, không người nào phải sợ hãi vì cho rằng sự tôn vinh Thiên Chúa và Chúa Kitô sẽ bị xâm phạm bởi nhấn mạnh đến Đức Maria Thánh mẫu của Thiên Chúa. Nhưng đây lại là sự nguy hiểm lớn lao đe dọa đến sự tôn vinh Chúa Kitô, ở nơi nào Mẹ Ngài không được hân hoan đón tiếp và công bố rõ ràng là Mẹ Thiên Chúa. Giống như những người theo lạc giáo Nestoriô chống đối tước hiệu này bởi vì họ đã không nhận thức được rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, và nhiều tín hữu đã từ từ đánh mất đi sự hiểu biết đầy đủ về thiên tính của Chúa Kitô vì họ từ chối tôn kính đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Xin nhớ cho Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Chính với nhân tính chúng ta, chính với xương thịt chúng ta mà Ngài đã sống lại. Khi về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mang theo cả xương thịt con người mà Đức Maria -Mẹ Thiên Chúa- ban cho Ngài. Chính vì thế mà thân xác bụi đất của chúng ta sau này mới lên được thiên quốc.

st