PDA

View Full Version : Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013 _ Giáo xứ Long Hoàthienngadt
08-01-2013, 05:20 PM
Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013
Tập 1 : Sáng thế _ Adam-Eva


http://www.youtube.com/watch?v=sFhDEvmZLcU

Giáo xứ Long Hoà_Dầu Tiếng

thienngadt
08-01-2013, 05:26 PM
Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013
Tập 2 : Apbraham_ Người mẫu mực của đức tin


http://www.youtube.com/watch?v=xcLYbnsnxRc

Giáo xứ Long Hoà_Dầu Tiếng

thienngadt
08-01-2013, 05:29 PM
Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013
Tập 3 :Đức Maria _Niềm tin tuyệt đối

http://www.youtube.com/watch?v=8_MUoR-HTI0

Giáo xứ Long Hoà_Dầu Tiếng

thienngadt
08-01-2013, 05:30 PM
Hoạt cảnh Giáng sinh năm Đức tin 2013
Tập 4 : Chúa Giáng sinh

http://www.youtube.com/watch?v=v3pJjZWmT_M

Giáo xứ Long Hoà_Dầu Tiếng