PDA

View Full Version : Domain chính của Website Thánh Ca Việt NamDonRac
18-01-2013, 07:59 AM
Kính chào quý ACE Thành viên và quý khách viếng thăm Website Thánh Ca Việt Nam,

Vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu là để an toàn việc sử dụng, lưu trữ dữ liệu các Trang của Website Thánh Ca Việt Nam, BQT-TCVN đã thuê nhiều Host, nhiều domain.

Hiện tại Website đang dùng 3 Hosting và các domain sau:
ThanhCaVietNam.Net (http://ThanhCaVietNam.Net)
thanhcavietnam.co (https://thanhcavietnam.co)
ThanhCaVietNam.Mobi (http://ThanhCaVietNam.Mobi)
ThanhCaVietNam.Info (http://ThanhCaVietNam.Net)
Chưa kể một số domain phụ khác.

Tuy an toàn, dễ khắc phục nếu bị hack (chỉ cần chuyển domain đến Host dự trữ dữ liệu là Web có thể hoạt động lại bình thường), nhưng thật rắc rối vì vụ đổi link, lúc này lúc khác...
Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đế chỉ số truy cập của Website (vì phải chia nhỏ thành nhiều domain, nên chỉ số cũng bị chia nhỏ đi nhiều lần.

Để ổn định về link của Website, dĩ nhiên vẫn chú trọng an toàn và ACE dễ sử dụng, BQT-TCVN thống nhất:
Domain chính của Website là:
ThanhCaVietNam.Net (http://ThanhCaVietNam.Net)
Domain hỗ trợ chính là:
thanhcavietnam.co (https://thanhcavietnam.co) (đã được dùng Forward đến ThanhCaVietNam.Net (http://ThanhCaVietNam.Net))
Hai Domain này không add cố định Hosting nào, nhằm dùng di chuyển khi Hosting bị hack.
Các domain còn lại dùng add các Hosting và Forward đến ThanhCaVietNam.Net (http://ThanhCaVietNam.Net) khi cần.

Tất cả các Trang của Website Thánh Ca Việt Nam, hiện giờ đều dùng domain ThanhCaVietNam.Net.

Vậy xin thông báo cùng quý ACE biết và có thể tùy nghi dẫn link không cần quan tâm đến ThanhCaVietNam.Net (http://ThanhCaVietNam.Net) hay thanhcavietnam.co (https://thanhcavietnam.co) như lâu nay.

Mến chào!
Ps:
Chỉ số Alexa thời gian đến sẽ tăng gấp 2 vì do gộp 2 domain lâu nay dùng riêng.

ThanhCaVN
29-01-2013, 10:17 AM
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-18-2013%202-21-18%20PM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-19-2013%204-20-51%20PM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-22-2013%206-52-37%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-23-2013%207-19-54%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-25-2013%206-57-45%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-26-2013%206-52-36%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-29-2013%206-56-45%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/1-30-2013%207-11-56%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-1-2013%206-40-21%20AM.jpg

ThanhCaVN
19-02-2013, 08:22 AM
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-12-2013%207-19-35%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-17-2013%2012-46-33%20PM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-19-2013%207-10-30%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-21-2013%205-18-16%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-22-2013%207-59-59%20AM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/2-27-2013%205-11-48%20AM.jpg

ThanhCaVN
09-03-2013, 05:48 AM
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/3-8-2013%2012-48-32%20PM.jpg
https://thanhcavietnam.co/XuLyDienDan/AlexaTCVN/3-9-2013%205-43-19%20AM.jpg