PDA

View Full Version : Tình Chúa gọi conhongbinh
25-01-2013, 04:44 PM
Tình Chúa Gọi Con
Nhạc: Hồng Bính
Lời: Darkhttps://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/TinhChuaGoiCon_hb.pdf

tinhthaptu
25-01-2013, 09:04 PM
Con xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ hongbinh vì nhữ ng bài hát, mà đối với cháu là rất tuyệt . Như ng nếu mà nhạc sĩ chấm thêm "gam" cho bài hát thì tốt hơ n cho những ai đ ang tập đệm đàn, như cháu chẳng hạn .

xuandan22
19-12-2013, 03:36 PM
Con xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ hongbinh vì nhữ ng bài hát, mà đối với cháu là rất tuyệt . Như ng nếu mà nhạc sĩ chấm thêm "gam" cho bài hát thì tốt hơ n cho những ai đ ang tập đệm đàn, như cháu chẳng hạn .

Bạn cứ rải 1 - 4 - 5 và đệm thêm hợp âm thường bắc cầu, hoặc bắc cầu của bắc cầu.

ThuoctronveChua
19-12-2013, 05:04 PM
Phải chi những bài hát của chú Bính có người hát nữa thì con sẽ dowload về ngay, con chỉ đọc lời thôi đã thấy hay rồi...!