PDA

View Full Version : Ca đoàn Long Hoà Dầu Tiếng : Lễ Mồng 1 tết Xuân Quý Tỵthienngadt
12-02-2013, 09:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=2jTRreFqjj0

thienngadt
12-02-2013, 09:37 PM
http://www.youtube.com/watch?v=D-XpL2hKbEA

thienngadt
12-02-2013, 09:39 PM
http://www.youtube.com/watch?v=dZdNs4VwZA8

thienngadt
12-02-2013, 09:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=BmKlWHoQKrE

thienngadt
12-02-2013, 09:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=pwMxNuOAPEM