PDA

View Full Version : Chuyên Gia Trừ Quỷ Hàng Đầu Than Phiền Về Sự Lãnh Đạm Đối Với Mễ DuT Phương Đông
22-02-2013, 01:44 PM
Chuyên Gia Trừ Quỷ Hàng Đầu Than Phiền Về Sự Lãnh Đạm Đối Với Mễ Du

Thứ Hai, Ngày 9 tháng 7-2012


CHUYÊN GIA TRỪ QUỶ HÀNG ĐẦU THAN PHIỀN

VỀ SỰ LÃNH ĐẠM ĐỐI VỚI MỄ DU
Jakob Marschner – 01-11-2011http://www.memaria.org/Images/upload/sachonline/tailieudebanhieuhonvemedugorje/Bai21a.jpg“Cố tình phớt lờ các cuộc hiện ra ở Mễ Du là điều không thể tha thứ được đối với người Công Giáo”. Đó là lời phát biểu của Linh Mục Gabriele Amorth, nhà trừ quỷ hàng đầu của Giáo phận Rôma, ngài đã phải lắc đầu khi đề cập đến những người đang chờ đợi cho đến khi các cuộc hiện ra được Giáo Hội phán quyết. Cha cũng nặng lời khi đề cập đến sự thể có các Giám Mục và Linh Mục hờ hững với hoa trái của Mễ Du mà ngài cho rằng đó là “sự bất trung thành”.Linh Mục Gabriele Amorth (sinh năm 1925) được thụ phong Linh Mục vào năm 1954 và ngài chính thức là một Linh Mục trừ quỷ vào năm 1986. Ngài đã phục vụ trong cương vị thủ lãnh các nhà trừ quỷ trong khoảng 20 năm tại Giáo Phận Rôma và trong thời gian đó đã thi hành hơn 20.000 vụ trừ quỉ. Năm 1990, ngài sáng lập Hiệp Hội Quốc Tế các Nhà Trừ Quỷ mà ngài làm Chủ Tịch cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2000, hiện nay ngài là Chủ Tịch Danh Dự trọn đời. Cha Amorth đã ủng hộ Mễ Du trong suốt nhiều năm và ngài đã gọi Mễ Du là “Đại pháo đài chống Satan.”


Đây là cuốn sách ngài xuất bản, trong đó thuật lại những vụ trừ quỉ ngài đã thực hiện.https://thanhcavietnam.net/forum/___TaiLieu%20DE%20BAN%20HIEU%20RO%20HON%20VE%20ME%20DU_files/image043.gif http://www.memaria.org/Images/upload/sachonline/tailieudebanhieuhonvemedugorje/Bai21b.jpgTrong một buổi phỏng vấn của Đài Phát Thanh Maria (Radio Maria) vào ngày 15 tháng 09 vừa qua, ngài phát biểu: Bởi cố tình lơ là không chú ý đến các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria ở Mễ Du, nên có một số rất đông những người Công Giáo đã chứng tỏ rằng họ chẳng khác gì với những người ngoại giáo. Trong số rất đông những người này, có cả các Giám Mục và các Linh Mục. Cha Gabriele Amorth nói về điều nền tảng trong Sứ Điệp của Đức Trinh Nữ Maria, khi Mẹ nói :“Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay cho các ý chỉ của Mẹ, bởi Satan đang muốn hủy hoại kế hoạch của Mẹ. Cùng với Giáo Xứ này, Mẹ đã bắt đầu kế hoạch của Mẹ ở nơi đây và đã mời gọi toàn thể thế giới. Có nhiều người đã đáp lại, nhưng còn có vô số người không muốn lắng nghe hoặc đón nhận lời kêu gọi của Mẹ. Vì thế, hỡi các con là những người đã thưa Vâng, các con hãy mạnh mẽ và kiên quyết. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”Lời bình luận trước hết của Cha Gabriel Amorth là : “Thật cay đắng làm sao ! Thật cay đắng biết nhường nào cho Sứ Điệp của Đức Mẹ Mễ Du ban ngày 25-08-2011 vừa qua : “Có nhiều người đã đáp lại, nhưng còn có vô số người không muốn lắng nghe hoặc đón nhận lời kêu gọi của Mẹ.”“Bây giờ hãy cân nhắc xem sao, thật là chua chát ! Sau hơn ba mươi năm ! Hơn ba mươi năm rồi đấy ! Hiện nay nếu đó là người ngoại giáo không lắng nghe lời Đức Mẹ nói, thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng anh chị em là một người Công Giáo, điều đó không thể tha thứ được. Anh chị em hãy là một người Công Giáo !”Cha Amorth còn nói thêm về thái độ hờ hững với Mễ Du:“Ngay cả các Linh Mục và Giám Mục thậm chí không muốn nghe nói đến Mễ Du. Không phải là các Ngài đã đến nơi đây và sau đó có một quyết định công bằng sau khi tận mắt xem thấy những gì ở đây. Không có đâu. Thậm chí các Ngài không muốn nghe người ta nói về Mễ Du nữa kìa.” Vị Linh Mục trừ quỷ nhắc nhở trên Đài Phát Thanh Radio Maria: “Tin Mừng thì rất rõ ràng, Tin Mừng dạy cho chúng ta cách thức phân biện ! Anh chị em biết được cây nhờ hoa trái của nó ! Mễ Du đã cho chúng ta nhiều hoa trái hết sức tuyệt vời trong ba mươi năm qua ! Nào là việc Xưng Tội, Hoán Cải, Ơn Thiên Triệu… và biết bao ân sủng khác trong hơn ba mươi năm qua !”“Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã phái các ngôn sứ đến cảnh cáo dân Do Thái bất trung. Hiện nay, ở đây, để cảnh cáo sự bất trung của dân Công Giáo, cũng của các Linh Mục, Thiên Chúa phái Mẹ của Người đến với chúng ta ! Đã 30 năm rồi ! Lẽ nào người ta vẫn còn không muốn lắng nghe ? Cũng lẽ nào đối với những người cho rằng mình thông thái khôn ngoan phải chờ đợi cho đến khi Giáo Hội công nhận Mễ Du ? Họ thật là dại dột!” (Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)
( BBT Mẹ Maria.org)