PDA

View Full Version : Cảm ơn Ân nhân (Ông bà Đỗ An Ninh) của Vp. Đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình _Tp. Hồ Chí Minhnguyễn văn xuân
03-03-2013, 04:13 PM
Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 03 năm 2013


CHÂN THÀNH TRI ÂN


Văn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
Cụ cố và Ông bà Đỗ An Ninh cùng thân nhân trong gia đình thuộc Gx. Chợ Cầu, GH. Hóc Môn, Gp TP. Hồ Chì Minh.
Địa chỉ: Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
Số tiền ủng hộ là: 100.000.000 VNĐ.( Một trăm triệu đồng Việt Nam)
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến Cụ cố và Ông bà Đỗ An Ninh cùng thân nhân trong gia đình.


Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
-------------------------------------------------------------


- Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình cùng ngày. Cha xứ hết lòng cảm ơn và kính đa tạ.