PDA

View Full Version : CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP 2013bananaks
05-03-2013, 06:42 AM
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP NĂM 20131. THỨ BẢY, 09/03/2013:
• 16g00: Thánh Lễ.
• 20g00: Thánh Lễ.

2. CHÚA NHẬT, 10/03/2013:
• 05g00: Thánh Lễ.
• 07g00: Thánh Lễ.
• 09g00: Thánh Lễ.
• 17g00: Thánh Lễ.
• 20g00: Thánh Lễ.

3. THỨ HAI, 11/03/2012
• 05g00: Thánh Lễ.
• 09g00: Thánh Lễ.
• 11g00: Thánh Lễ.
• 13g00: Thánh Lễ.
• 15g00: Thánh Lễ.
• 17g00: Thánh Lễ Khai Mạc.
• 19g00: Cầu nguyện chứng nhân và tạ ơn.
• 20g00: Thánh Lễ II.
• 22g00: Cầu nguyện Lòng thương Xót.
• 23g00: Cầu nguyện Taizé.

4. THỨ BA, 12/03/2013
• 05g00: Thánh Lễ III.
• 08g00: Thánh Lễ Bế Mạc.