PDA

View Full Version : Kinh kính Thánh Phaolô Tông Ðồlittlewave
06-10-2008, 08:31 AM
Kinh kính Thánh Phaolô Tông Ðồ

Cầu cho các nhà rao giảng Phúc Âm
Năm Thánh Phaolô 2008-2009

Lạy Thánh Phaolô, Tông Ðồ các dân ngoại, và cũng là vị Tân Tòng cao cả. Ngài đã trở nên giống Chúa Kitô, và chỉ biết duy nhất Chúa Kitô chịu đóng đanh.
Dầu được ơn rất thông minh, nhưng Ngài đã hoàn toàn cậy vào Ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần mà rao giảng Tin Mừng từ trái tim nồng nàn, yêu mến của Ngài. Xin Ngài hướng dẫn các nhà truyền giáo hôm nay, là những người cùng rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi người. Xin giúp họ ý thức được rằng, việc làm của họ có tác dụng lớn hơn lời họ nói ra.
Xin Ngài dậy cho họ biết sử dụng tài năng của mình, để chuyển đạt thông điệp Chúa trao. Nhưng trên hết mọi sự, phải biết tin cậy hoàn toàn vào ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Amen.

sue
06-10-2008, 10:51 AM
Amen ................ :77::77::77::77::77:

[Vy.Kju:t]
28-01-2009, 01:21 PM
Cuộc đời thánh Phaolô


Có thể sử dụng hai nguồn chính để tái tạo những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Phao-lô: các thư tín của ông và những ký thuật trong sách Công vụ các Sứ đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_v%E1%BB%A5_c%C3%A1c_S%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%93).Có một vài khó khăn khi dựa vào hai nguồn thông tin này: những thư tín của Phao-lô được viết trong quãng thời gian tương đối ngắn (có lẽ khoảng từ năm 50 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=50&action=edit&redlink=1) – 58 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=58&action=edit&redlink=1)), và có những nghi vấn về một số sự kiện trong sách Công vụ. Riêng về Thứ kinh Công vụ của Phao-lô và Thecla, các học giả thường không công nhận sách này, cho đó chỉ là một tác phẩm văn học được sáng tác trong thế kỷ thứ 2 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BB%B7_th%E1%BB%A9_2&action=edit&redlink=1), do các sự kiện được chép trong đó không phù hợp với những ký thuật của sách Công vụ các Sứ đồ và các thư tín của Phao-lô.

Tuổi trẻ

Theo Công vụ các Sứ đồ, Phao-lô sinh tại thành Tarsus, xứ Cilicia, thuộc Tiểu Á (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C3%81) (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) với tên Saul. Ông là người Israel (http://vi.wikipedia.org/wiki/Israel) thuộc chi phái Benjamin, được cắt bì vào ngày thứ tám, là một người Pharisee (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharisee&action=edit&redlink=1), và “là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ”Theo sách Công vụ, Phao-lô có quốc tịch La Mã - một đặc quyền mà ông đã dùng đến vài lần để tự bảo vệ mình
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg/180px-Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg) http://vi.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg)
Phao-lô trên đường đến Damascus,
tranh của Caravaggio (1600-1601)


Quan điểm được chấp nhận rộng rãi cho rằng Phao-lô chưa hề kết hôn. Chính Phao-lô đã viết;”Vậy, tôi nói với người những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn”. Không có chứng cớ lịch sử nào đề cập đến việc Phao-lô đã lập gia đình. Tuy nhiên, một số người lập luận rằng tập quán xã hội thời ấy đòi hỏi người Pharisee và thành viên Toà Công luận (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=To%C3%A0_C%C3%B4ng_lu%E1%BA%ADn&action=edit&redlink=1) (Sanhedrin) phải lập gia đình. Nếu Phao-lô là người Pharisee và có thể là thành viên Toà Công luận, thì có lẽ ông đã kết hôn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
Theo Công vụ 22: 3, Phao-lô ở Jerusalem, theo học Gamaliel (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamaliel&action=edit&redlink=1), một học giả tiếng tăm thời ấy. Khi đi nhiều nơi để rao giảng Phúc âm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%BAc_%C3%A2m&action=edit&redlink=1), Phao-lô thường tự lo sinh kế cho mìnhnhư được chép trong Công vụ 18: 3,Phao-lô từng sống với nghề may trại. Theo La Mã 16:2, Pheobe (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pheobe&action=edit&redlink=1) là người có những đóng góp tài chính hỗ trợ ông trong sứ mạng rao giảng phúc âm.