PDA

View Full Version : Lễ Thánh Nữ Monicagioanha
24-06-2012, 07:27 AM
THÁNH NỮ MONICA
NL: Mừng kính Thánh Monica
ĐC: Sống theo luật Chúa
DL: Mồ hôi và nước mắt
HL: Tình Chúa yêu con
KL: Nguyện cầu thánh nữ Monica
Sinh hoạt: Thánh Monica

https://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/ThanhMonica_nd.jpg

thienngadt
15-08-2015, 10:42 PM
Lễ Thánh Nữ Monica 27/08

(https://www.youtube.com/watch?v=m1GQTyq1dL4&feature=emb_logo)Ca khen Thánh Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RCdgeaXhc34)[/URL]
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.PhongTran/CaKhenThanhMonica-PhongTran.pdf
Mẫu gương Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m1GQTyq1dL4&feature=emb_logo)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.NguyenLe/MauGuongMonica_ngl.pdf
Monica hiền mẫu
http://www.dinh.dk/pdf/Monicahienmau.pdf
Mừng kính Thánh Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sdNt5WAaX_M)
http://www.dinh.dk/pdf/mungkinhthanhMonica-td.pdf
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-kinh-thanh-nu-monica-va.AcTj5CDYFva8.html)Mừng kính Thánh Nữ Monica mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=8tZ_wvjUXPs)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/monica/MungKinhThanhNuMonica_ha.pdf
Mừng kính Thánh Nữ Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zvaRCWNvSI4)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.NguyenLe/MungKinhThanhMonica_ngl.pdf
[URL="https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20035"]Mừng Thánh Monica mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-kinh-thanh-nu-monica-va.AcTj5CDYFva8.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/DangThien/MungThanhMonica-DangThien.pdf

Đáp ca : Lễ Thánh Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YxQDkC0kp5M)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/DAP-CA-LE-THANH-NU-MONICA.pdf
Thánh vịnh 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LTMk78o21I)
http://www.dinh.dk/pdf/tincayvaoChua-tv1.pdf
Thánh vịnh 1 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat6ThuongNien_C.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat6ThuongNien_C.pdf
Thánh vịnh 1 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_6TN_tv_1_chung_hc_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_6TN_tv_1_chung_hc_2_.pdf
Alleluia lấy ở Chúa nhật 5 Thường niên A (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?48883-le-chua-nhat-5-thuong-nien-a-09-02-2014.html)
Dâng lễ : Nguyện dâng người mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-dang-nguoi-me-le-anh.dGq0CuY3jBYF.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4027&d=1312586290
Lời dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-u5_M3ABKK0)
http://www.dinh.dk/pdf/loidang.pdf
Tiến dâng lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tien-dang-len-dang-cap-nhat.JY0BO0Ob95GA.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/TienDangLen_pxc.pdf
Dâng lên Chúa bánh thơm mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=g1bt1hE7TFM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/DangLenChuaBanhThom_pxc.pdf
Hiệp lễ :
Bà góa Naim mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I4JtvTUTRyM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12740&d=1464236012
Chúa chạnh lòng thương
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachanhlongthuong-tn.pdf
Tình Chúa yêu con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OYLPmXwgexQ)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuayeucon-tn.pdf
Kết lễ : Lạy Thánh Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ABw8ZiAXumU)
http://www.dinh.dk/pdf/layThanhMonica.pdf
Khúc ca một người mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O9QB8CDpcSs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4010&d=1312521274
Monica người mẹ mẫu gương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gtV2NWA6pHs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/AnDuc/MonicaNguoiMeMauGuong_ad.pdf
Monica mẫu gương mẹ hiền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4JZpzrplGMg)
https://conggiaotv.com/uploads/mpuploader/files/bai-hat-cua-nhac-sy-lm-nguyen-le/monicamauguongmehien-ngl.pdf
Hành khúc người mẹ công giáo
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/HanhkhucNguoiMeCongGiao_hb.pdf
Thánh Monica mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N9s_8V5jBnk)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/SaoMai17-NgoiCaChuThanh/ThanhMonica_lt.pdf