PDA

View Full Version : Cảm ơn ân nhân (Bà Bùi Thị Cậy và gia đình).nguyễn văn xuân
09-03-2013, 07:21 PM
Văn phòng đại diện
GX. THÁNH GIUSE AN BÌNH
Tại TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 03 năm 2013

CHÂN THÀNH TRI ÂNVăn phòng đại diện Gx. Thánh Giuse An Bình Tại Tp Hồ Chí Minh.
Đã nhận được số tiền giúp đỡ công cuộc xây dựng Điểm Truyền Giáo, Giáo xứ Thánh Giuse An Bình – Kinh F, Gp. Long Xuyên của:
Bà Bùi Thị Cậy và gia đình.
Địa Chỉ: 123/4, Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Số tiền ủng hộ là: 1000 USD.( Một ngàn Dola)
Chúng tôi xin chân thành tri ân. Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác đến Bà cùng gia đình.
Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ vùng sâu vùng xa nghèo nàn của chúng tôi sớm hoàn tất, để có nơi Thờ kính Chúa cho xứng đáng.


Văn phòng Đại diện
Mic. Nguyễn Văn Xuân
Kính cảm tạ.
-------------------------------------------------------------- Số tiền trên VP đã chuyển về Cha xứ Gx. Thánh Giuse An Bình cùng ngày. Cha xứ cùng Cộng đoàn hết lòng cảm ơn và kính đa tạ.