PDA

View Full Version : Tuyệt vời Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều .Giu Se PbQuốc
14-03-2013, 07:06 AM
Xin cảm tạ Thiên Chúa đã mang cho chúng con một Đức Giáo Hoàng mà chúng con cần . Tinh thần khó khăn , hèn mọn , phục vụ đang rất cần đối với chúng con ngày nay .