PDA

View Full Version : Video chào mừng Đức Tân Giáo Hoàngdangngocan
14-03-2013, 10:27 AM
Video chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/YouTube/TanDGH.htmPHỤ CHÚ :

Khi một Hồng y được bầu chọn, những nghi thức kèm theo gồm :
- Vị Hồng Y ấy chấp nhận chức vị Giáo Hoàng thì khói trắng mới được đưa lên.
- Tiếp theo Ngài Tân Giáo Hoàng sẽ được thay đổi phẩm phục để ra mắt mọi người.

Vì vậy, từ khi khói trắng và chuông vang lên chiếm một thời gian khá lâu là vậy.