PDA

View Full Version : THÁNH GIOAN VIANNEY - TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI (TÓM LƯỢC)KẺ DU MỤC
15-03-2013, 07:19 PM
KG cả nhàTHÁNH GIOAN VIANNEY
BỔN MẠNG CÁC CHA SỞ
TÁC GIẢ: M. CARDO
NGƯỜI DỊCH: CHA LƯƠNG


MỤC LỤC
LỜI TỰA (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch00.html)
PHẦN I: SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA THÁNH GIOAN VIANNEY
Từ thời thơ ấu cho đến khi làm linh mục của Gioan Vianney

Gioan chăn chiên (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch02.html)
Gioan được rước lễ lần đầu (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch02.html#ruoclelandau)
Gioan làm ruộng (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch03.html)
Vua Napoleon (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch04.html)
Gioan Vianney học Latinh (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch05.html)
Thời đi học (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch05.html#thoidihoc)
Gioan Vianney phải đi lính (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch06.html)
Gioan Vianney trở về học Latinh (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch07.html)
Gioan Vianney học triết và thần học (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch07.html#hoctrietthan)
Gioan học thần học và chịu chức linh mục (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch07.html#chiuchuclm)
Cha Gioan Vianney về giúp xứ Ecully (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch08.html)
Cha Balley qua đời (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch08.html#chaballey)
PHẦN II: TỪ KHI CHA GIOAN NHẬN XỨ ARS
Xứ Ars Biến Đổi (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch09.html)
Những Cách Thế Cha Gioan Đã Dùng

Cầu Nguyện và Thăm Viếng (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch10.html)
Lập Hội Đền Tạ và Hội Mai Khôi (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch11.html)
Sửa Nết Xấu Con Chiên (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch11.html#suanetxau)
Ăn Chay, Hãm Mình, Hành Xác (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch11.html#anchay)
Thương Người Nghèo và Hay Làm Phúc (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch12.html)
Những Phương Thế Để Con Chiên Bỏ Tính Khô Khan và Trở Nên Sốt Sắng, Đạo Đức Hơn (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch12.html#phuongthe)
Đi Giảng và Giải Tội Ở Các Xứ Lân Cận (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch13.html)
Lập Viện Cô Nhi (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch13.html#conhivien)
Giao Viện Cô Nhi và Trường Học Cho Nhà Dòng Coi Sóc (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch13.html#nhadong)
Những Khốn Khó Do Người Ta Gây Ra (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch14.html)
Những Sự Khốn Khó Xảy Ra Bởi Ma Quỷ (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch14.html#khonkhomaquy)
Ma Quỷ Quấy Phá Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch14.html#maquyquaypha)
Thiên Chúa Chữa Bệnh Cho Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch15.html)
Cha Gioan Trốn Khỏi Xứ Hai Lần (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch16.html)
Cha Gioan Bỏ Xứ Lần Thứ Ba (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch16.html#boxuIII)
PHẦN III: DÂN CHÚNG TỪ KHẮP NƠI KÉO ĐẾN XƯNG TỘI VỚI CHA GIOAN TRONG NHỮNG NĂM 1826 - 1859

Nguyên Do Tại Sao Mọi Người Tìm Đến Xưng Tội Cùng Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch18.html)
Cách Dùng Thời Giờ của Cha Gioan Trong Những Năm Người Ta Kéo Đến Xứ Ars. (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch19.html)
Ơn Riêng Khuyên Bảo Người Có Tội Ăn Năn Trở Lại (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch20.html)
Cha Gioan Được Chúa Ban Cho Hai Ơn Đặc Biệt (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch20.html#haiondacbiet)
Giảng Giải Giáo Lý, Những Điều Cần Thiết Để Được Cứu Rỗi (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch21.html)
Cha Gioan Giảng Dạy Cho Người Lớn (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch22.html)
PHẦN IV CHA GIOAN VIANNEY CHỮA BỆNH PHẦN XÁC, PHẦN HỒN

Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch23.html)
Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch24.html)
Ơn Yên Ủi và Lời Cầu Xin Mạnh Thế của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch25.html)
Cha Gioan Luôn Phải Buồn Sầu Lo Lắng (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch25.html#buonsaulolang)
PHẦN V: NHỮNG NHÂN ĐỨC MÀ CHA GIOAN THƯỜNG LUYỆN TẬP

Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch26.html)
Lòng Tin, Cậy, Mến của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch27.html)
Sự Quảng Đại của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch28.html)
Sự Khiêm Nhường và Khó Nghèo của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch29.html)
Sự Hãm Mình Phạt Xác, Nhịn Nhục Chịu Khó của Cha Gioan (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch30.html)
Ơn Biết Điều Bí Ẩn Nơi Tâm Hồn Người Ta (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch31.html)
Cha Gioan Qua Đời và Cuộc Phong Thánh Của Cha (http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/ch32.html)
Nguồn: http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/GioanVianney/mucluc.html