PDA

View Full Version : Lễ Truyền TinKDao
17-03-2013, 09:11 PM
Xin gởi đến các bạn bản nhạc lễ Truyền Tin

KDao

@ Lễ Truyền Tin năm nay được cử hành khác nhau tùy theo mỗi Giáo phận

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8308&d=1363529373
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8309&d=1363529376