PDA

View Full Version : Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 32Caohuong
28-03-2013, 05:49 AM
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 32
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/ThuMoi_DHTN32_A.jpg


http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/ThuMoi_DHTN32_B.jpg


UB Thánh nhạc / HĐGMVN