PDA

View Full Version : Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05/2013)thienngadt
23-04-2013, 03:44 PM
Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05/2013)

Nhập lễ : Thánh Giuse mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12260)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGiuse2-kl.pdf
Lễ Thánh Giuse Thợ
http://www.dinh.dk/pdf/leThanhGiusetho-ta.pdf
Thánh Giuse Thợ
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGiusetho-ct.pdfĐáp ca : Tv89 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-thanh-giuse-tho-an-phuc.sWfRcbCPFQYh.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11369&d=1429514482
Xin củng cố sự nghiệp
http://www.dinh.dk/pdf/xincungcosunghiep-tv89.pdf
Xin củng cố sự nghiệp
http://www.dinh.dk/pdf1/lethanhGiusethoABC_xincungcosunghiep_tv89-dch.pdf
Thánh vịnh 89 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuseTho_ngay_1_5_tv89.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv89_Giusetho_MaiTam.pdf
Dâng lễ : Dâng về Ngài mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13204)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveNgai-hn.pdf
Cùng Cha dâng lễ
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PDF4/CungChaDangLe.pdf
Lời dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NntCH6C2npY)
http://www.dinh.dk/pdf/loidang.pdf
Trên đĩa thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tren-dia-thanh-lm-jb-nguyen-sang.mFq76RaTvcU7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trendiathanh.pdf
Hiệp lễ : Con sẽ ca ngợi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13418)
http://www.dinh.dk/pdf/consecangoi.pdf
Nguyện xin mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-xin-an-phuc.YToz6Li0qYyy.html)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/canguyen/NguyenXinDTH.pdf
Tri ân tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ujVdYCwBt1M)
http://www.dinh.dk/pdf/triantinhChua-nl.pdf
Kết lễ : Lạy thánh Giuse mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12262)
http://www.dinh.dk/pdf/layThanhGiuse-dm.pdf
Giuse xóm nhỏ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cau-xin-thanh-gia-giuse-xom-nho-ca-doan-duc-me-hang-cuu-giup.IWVYzA3rZPnr.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Giusexomnho.pdf