PDA

View Full Version : Bài hát THÁNH VỊNH - ĐÁP CA lễ Chúa Giêsu Lên TrờiNguyenNgocHieu
10-05-2013, 03:56 PM
http://www.canhdongtruyengiao.net/Suyniem/suyniem/ThanhVinhCNew/ThangThien/chualentroi_TV46_2013_song.mp3

http://www.canhdongtruyengiao.net/Suyniem/suyniem/ThanhVinhCNew/ThangThien/chua giesu len troi_tv46.pdf

http://www.canhdongtruyengiao.net/Suyniem/suyniem/ThanhVinhCNew/ThangThien/chua len troi_alleluia_song.mp3

http://www.canhdongtruyengiao.net/Suyniem/suyniem/ThanhVinhCNew/ThangThien/alleluia_chua giesu len troi.pdf


T/h: Nhóm Thánh Vịnh Na Uy
Nguồn: canhdongtruyengiao.net