PDA

View Full Version : Bài hát THÁNH VỊNH - ĐÁP CA Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2013NguyenNgocHieu
15-05-2013, 01:42 PM
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/chuathanhthan_tv103.mp3

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/chuathanhthan_TV103.pdf
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/chuathanhthan_alleluia.pdf


T/h: Nhóm Thánh Vịnh Na Uy
Nguồn: http://thanhnhacvietnam.net/forum/