PDA

View Full Version : xin giúp đỡ sửa lại ngôi nhà thờ đã bị mục náthoangthanh_200400
30-05-2013, 08:48 PM
con kính xin quý Cha . quý tu si cùng quý vi ân nhân và những nhà hảo tâm hãy rộng tay giúp đỡ dể chúng con sửa lại ngôi nhà thờ nay đã xuống cấp . và có nguy cơ xập bất cứ lúc nào con xin đính kèm theo những hình ảnh này

mọi việc xin liên hệ số 01212750991

hoangthanh_200400
30-05-2013, 08:59 PM
xin được tiếp nhận theo địa chỉ NHÀ THỜ THÁNH LINH thôn 8 xã đăkru huyện đăkrlấp tỉnh đắc nông DDIEN THOAI 01664961771 ÔNG ĐIỆP CHỦ TICIJ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

chung con xin chân thành tri ân và nguyện xin thiên chúa trả công bội hậu cho quý vị

hoangthanh_200400
09-06-2013, 08:33 PM
một lần nữa con thiết tha xin quý Cha cùng tất cả anh chị em trong diễn đàn thanh ca viet nam

cung vì niềm tin của người ky to sống trong năm đức tin . hãy rộng tay giúp đỡ để ngôi nhà thờ sửa chữa được sớm hoàn thành

để bà con giáo dân yên tâm khi tham dự thánh lễ

một lần nữa con thiết tha xin sự ủng hộ của quý Cha cũng như của tất cả quý vị ân nhân

chúng con không biết lấy gì để đền đáp . nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người


ĐỨC TIN KHÔNG CÓ VIỆC LÀM LÀ ĐỨC TIN CHẾT